VISIE

 

De klant speelt een centrale rol in het bouwproces. Het gebouw/de woning moet zodanig geconcipieerd worden,
dat zij volledig voldoet aan de noden en de eisen van de toekomstige bewoner.

Hierbij worden begrippen als RUIMTE, LICHT, INTERACTIE en TEXTUUR gehanteerd en als puzzelstukken passend
in elkaar verwerkt.

Er wordt aandacht besteed aan CREATIVITEIT, aan DETAILS en elk ontwerp is ENIG en KARAKTERISTIEK in zijn soort. Kortom, de architectuur moet “BRUIKBAAR” zijn.

BEZORGD OM DE AARDE:

Bovendien willen wij als ontwerper de bouwheer ook wijzen op de noodzaak om “ecologisch verantwoord en energiezuinig te bouwen”

Eduard Robeynslaan 22   3290 Diest     http://www.artid.be - info@artid.be     tel.: 013 31 12 66 - fax: 013 33 53 24