WERKMETHODE

 

De klant wordt van in het begin van het bouwproces vakkundig begeleid.
Een architectuuropdracht bestaat uit 7 “taken” :

 

Tijdens een eerste bespreking met de klant wordt een persoonlijk eisenpakket samengesteld, waarin we de verlangens en verwachtingen van de bouwheer trachten te achterhalen.

 

 

Dit eisenpakket wordt vertaald in een voorontwerp, bevattende 2-Dimensionele grondplannen,
en 3-Dimensionele interieur- en exterieurbeelden. Het ontwerp wordt vervolledigd met een gedetailleerde kostenraming, opgebouwd volgens het principe van “meetstaat” per bouwproces

 

Dit voorontwerp wordt aangepast tot het ontwerp klaar is om een “stedenbouwkundige aanvraag” in te dienen bij de gemeente.

 

Na het verkrijgen van de vergunning wordt het uitvoeringsdossier opgesteld, bestaande uit gedetailleerde tekeningen, lastenboeken en meetstaten.

 

In een volgende fase begeleiden we de klant vakkundig bij de aanbesteding bij verschillende aannemers en uitvoerders.

 

De uitgevoerde werken zullen tijdens regelmatige werfbezoeken gecontroleerd worden.
Ook de taken van stabiliteitsingenieur, EPB-verslaggever en veiligheidscoördinator worden voortdurend gecoördineerd.

 

Ook financieel wordt de klant gedurende het ganse bouwproces deskundig bijgestaan
(nazicht rekeningen,…)

   

 

Eduard Robeynslaan 22   3290 Diest     http://www.artid.be - info@artid.be     tel.: 013 31 12 66 - fax: 013 33 53 24